Get Adobe Flash player

ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی توصیفی

محتوای یک بازخورد توصیفی در چه شرایطی کیفی است ؟
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
وقتي معلم براي يادگيرنده دقيقاً مشخص ‌كند كه :1) هدف ونشانه های يادگيري كه بايد به آن برسد چيست؟ (وضعيت مطلوب) 2) تا چه اندازه با اين اهداف ونشانه ها فاصله دارد؟ 3) با روش‌هاي مناسب چگونه فاصله‌ي عملكرد خود با وضعيت مطلوب(هدف‌هاي يادگيري) را كاهش و رفع كند ادامه مطلب...
محتوای آزمون عملكرد از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
ازسه بخش: 1) هدف هاو نشانه های یادگیری؛2) تکلیف و روش انجام آن ،3) روش اندازه گیری و توصیف عملکرد سوال:مراحل ساخت آزمون عملکرد چیست؟مرحله ی اول: از خود سوال کنید چه چيزي ياچه مفاهيمي ازدرس رامي خواهيد با انجام اين تكليف به سنجيد؟ پاسخ: نوشتن هدف يادگيري ياتعريف عملكرد(يك يا چند جمله باترکیب افعالي مانند بفهمد ،استفاده كند وتحليل كندو.......براي مفاهيم درس بنويسيد ) انتظار مي رود دانش آموز:از دماسنج براي تعيين دما استفاده كند. مفهوم علل دما را توضيح داده و از آن‌ها براي تشخيص استفاده كند.مرحله ی دوم: از خود سوال کنید چگونه بفهمم تكليف باتوجه به انتظارات من انجام مي گيرد و عملكرد دانش آموز صحيح است؟پاسخ: شواهدو نشانه های رسیدن به هدف يادگيري يا عملكرد رابنویسیدشواهدو نشانه های عملكرد علت نگهداري دما در ظروف را به «انتقال حرارت» ربط دهد. ظروف را بر اساس انتقال حرارت با... ادامه مطلب...
آزمون عملكرد چیست؟
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
آزمون عملكرد را مي‌توان «روش سنجشی تعريف كرد كه در آن يادگيرنده با انجام تكاليف واقعي يا مشابه با زندگي واقعي توانايي خود را در استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده براي استدلال، حل مسأله، توليد محصول و يا اجراي يك مهارت ويژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده‌ي عملكرد، كيفيت آن را توصيف و مورد قضاوت قرار مي‌دهد ادامه مطلب...
عملکرد چیست؟
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
توانايي و مهارت استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده یکلاسی در موقعيت‌هاي زندگي يا مشابه با موقعيت‌هاي زندگي با هدف سازش با آن ادامه مطلب...
تعریف یادگیری کیفی
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوه از طریق تغییر بنیادی در ساخت های شناختی، تفسیر ها و تجارب شخصی با مشارکت فعال یادگیرنده در تعامل با موقعیت های واقعی. ادامه مطلب...
مفاهیم کلیدی الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
هر الگوی ارزشیابی تحصیلی دارای چندعنصر ( مفهوم كلیدی) است. برای درك درست هر الگوی ارزشیابی باید عناصر آن راشناخت. ارزشیابی كیفی توصیفی را می توان در قالب نه عنصر مفهومی زیر تشریح نمود: 1) هدف :دراین الگوی ارزشیابی، نه صرفا به فرایندها پرداخته می شود و نه صرفا به نتایج بلكه تركیبی از هردو هدف را در خود دارد. 2) كانون توجه:از انجا كه نگاه فرايندي در اين الگو كاملا برجسته و قوي است لذا راهبرد اصلي آن « تركيب ارزشيابي با تدريس » است. 3) اطلاعات:در الگوی ارزشیابی كیفی توصیفی عموما بروری اطلاعات كیفی توجه می شود. 4) جمع آوری اطلاعات: رویكرد جمع آوری اطلاعات رویكردی فرایندی / تراكمی است . ابزارهای های جمع آوری اطلاعات از چگونگییادگیری دانش آموزان در این الگوی ارزشیابی متنوع هستند برخی از این ابزار ها به شرح زیر هستند. مشاهده،آزمونك های مداد كاغذی،آزمون های عملكردی ، مشاهده... ادامه مطلب...
ماده ۷ ایین نامه ارزشیابی توصیفی دوره ابتدایی چه می گوید؟ و چگونه عمل کنیم ؟
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
این ماده یعنی می گوید :1) اجرای آن در شهریور ماه نه خرداد ماه .2) دانش آموزانی که در ارزشیابی شهریور در یک درس یا هر تعداد درس (به استثنای ریاضی و فارسی آن هم همزمان ) به سطح پیشرفت قابل قبول نرسند (نیاز به تلاش بیشتر کسب کنند ) با استفاده از تبصره ۱ ماده ۷ می توانند قبول یا تکرار پایه نمایند 3) ارتقا دانش آموز به پایه بالاتر طبق تبصره ۳ ماده ۷ استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ حداکثر دو بار و به صورت غیر متوالی میسر است یعنی اگر مثلاً دانش آموزی در پایه دوم ابتدایی با استفاده از تبصره ۲ ماده ۷ به پایه بالاتر ارتقا پیدا کرد، دیگر در پایه سوم نمی تواند با استفاده از آن به پایه چهارم ارتقا پیدا کند و چنانچه در پایه سوم نیز با مشکل مشابه پایه دوم مواجه بود تکرار پایه خواهد شد و همچنین اگر برای بار دوم هنگام ارتقا از پایه چهارم به پنجم از تبصره مذکور استفاده نمود دیگر در هیچیک از پایه های... ادامه مطلب...
در پایه ششم ،آزمون پایانی که بر اساس آن ،معلم گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی(کارنامه) را تکمیل کند ،نداریم .
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
در پایه ششم ،آزمون پایانی که بر اساس آن ،معلم گزارش پیشرفت تحصیلی تربیتی(کارنامه) را تکمیل کند ،نداریم . آزمون پایه ششم به عنوان یکی از شواهد و مستندات یادگیری فرایندی، در پوشه کار قرار می گیرد و معلم بر اساس کل شواهد پوشه کار، داوری پایانی را در هر درس و برای هر دانش آموز، ارائه می نماید . ادامه مطلب...
اصول حاكم برارزشيابي پيشرفت تحصيلي –تربیتی
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یکی ازبهترین و آرمانی ترین مصوبه از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است به « اصول حاكم برارزشيابي پيشرفت تحصيلي –تربیتی» که دارای16 اصل به شرح زیر می باشد :1- جدايي ناپذيري ارزشيابي از فرايند ياددهي- يادگيري. 2- استفاده ازنتايج ارزشيابي در بهبود فرآيند ياددهي- يادگيري و اصلاح برنامه ها و روشها. 3- هماهنگي ميان هدف ها، محتوا، روش هاي ياددهي- يادگيري و فرآيند ارزشيابي. 4- توجه به آمادگي دانش آموزان 5- توجه به رشد همه جانبه دانش آموزان.6-توجه همه جانبه به دانش ها، نگرش ها و مها رت ها. 7- توجه به ارزشيابي دانش آموز از يادگيري هاي خود (خود ارزشيابي). 8-ارزشيابي از فعاليتهاي گروهي 9-توجه به فر آيند هاي فكري منتهي به توليد پاسخ. 10- تاكيد بر نو آوري و خلاقيت .11- تنوع روش ها و ابزار هاي اندازه گيري وسنجش پيشرفت تحصيلي. 12- استفاده از انواع ارزشيابي. 13- استقلال مدرسه ومعلم در فرآيند... ادامه مطلب...
یاد آوری 10
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یاد آوری 10: ملاك‌ها وضعيت مطلوب بودن هدف‌هاي يادگيري يا تغييرات مورد انتظار را نشان مي‌دهند. وقتي معلم پس از نوشتن هدف يادگيري از خود مي‌پرسد شواهد رسيدن به هدف يادگيري چيست «يعني من از كجا بفهمم كه دانش‌آموز به تغييرات مورد انتظار رسيده است يا نه؟» در واقع به ملاك‌هاي مطلوب بودن يادگيري و يا شواهد رسيدن به يادگيري اشاره مي‌كند. ملاك‌ها در فرايند سنجش نقش مهمي ايفا مي‌كند. آن‌ها باعث مي‌شوند، قضاوت‌هاي مربوط به كيفيت عملكرد يادگيرنده در هنگام مشاهده‌ي تكاليف عيني‌تر شود. در واقع ملاك يا شواهدهاي يادگيري سه نقش اساسي در سنجش ايفا مي‌كنند. ملاك‌ها 1) هدف‌هاي عملكرد را به صورت عملياتي تعيريف كرده و به معلم كمك مي‌كند تا به تهيه‌ي تكاليف هدفمند، با ارزش و مرتبط با هدف‌هاي يادگيري اقدام كند. 2) ‌بعدها در نقش فرم‌هاي توصيف عملكرد ظاهر شده باعث عيني‌تر شدن... ادامه مطلب...
یاد آوری 9
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یاد آوری 9:هدف يادگيري همان تغييرات نسبتاً پايداري است كه معلم قصد دارد با اقدامات آموزشي در رفتار تحصيلي دانش‌آموز ايجاد كند. ادامه مطلب...
یاد آوری 8
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یادآوری8: آزمون عملكرد شامل دو بخش 1. تكاليف و 2. فرم راهنماي توصيف عملكرد است. تكاليف، فعاليت‌ها يا تمرين‌هايي هستند كه دانش‌آموز به انجام آن مشغول مي‌شود تا توانايي خود در استفاده از دانش و مهارت‌ها را نشان دهد. در واقع نقش تكاليف ايجاد و انگيزه در دانش‌آموز براي نشان دادن عملكرد است. راهنماي توصيف عملكرد فرم‌هايي هستند كه عملكرد را اندازه‌گيري و توصيف مي‌كنند. معلم با اجراي اين فرم كيفيت عملكرد دانش‌آموز را مشاهده و مورد قضاوت قرار مي‌دهد. ص . 13 ادامه مطلب...
یاد آوری 7
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یاد اوری7:آزمون عملكرد نه تنها در نقش اندازه‌گيري بلكه در نقش دروني كردن يادگيري؛ توليد دانش، عميق كردن اطلاعات و به طور كلي در نقش «آموزش براي يادگيري» ظاهر مي‌شود زيرا دانش‌آموز در طول انجام تكاليف آزمون عملكرد 1) استفاده كردن از دانش و مهارت را در زندگي واقعي تمرين مي‌كند، 2) بين مهارت دانش و مهارت‌هاي آموخته شده‌ي خود با دنياي واقعي ارتباط برقرار مي‌كند و 3) مهارت‌هاي عالي شناختي (انديشه ورزي، تصميم‌گيري توأم با خردورزي و …) را كه با موفقيت‌هاي آتي او در زندگي ارتباط دارد در خود پرورش مي‌دهد. ادامه مطلب...
یاد آوری 6
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
با جمع‌بندي ، آزمون عملكرد را مي‌توان «روش سنجشي تعريف كرد كه در آن يادگيرنده با انجام تكاليف واقعي يا مشابه با زندگي واقعي توانايي خود را در استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده براي استدلال، حل مسأله، توليد محصول و يا اجراي يك مهارت ويژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده‌ي عملكرد، كيفيت آن را توصيف و مورد قضاوت قرار مي‌دهد» (خوش‌خلق، 1391). ادامه مطلب...
یاد آوری 5
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یاد آوری 5:دانش‌آموز در آزمون عملكرد با مسأله‌ي معماگونه يا چالش برانگيزي كه مشابه با مسايل واقعي زندگي است روبرو مي‌شود. او براي رفع چالش‌هاي موجود در مسأله و يافتن راه‌حل از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده‌ي خود استفاده مي‌كند. بنابراين سعي مي‌كند با اجراي يك سري اعمال كه با دستكاري اشياء؛ مفاهيم و نيز تحليل و تفسير كردن نتايج اعمال همراه است توانايي خود را در به كاربستن دانش و مهارت‌هاي مربوط به مسأله براي توليد يك راه حل مفيد (سازش با موقعيت) نشان دهد. ادامه مطلب...
یاد آوری 4 مفهوم عملکرددر نظریه ی یاد گیری سازنده گرایی
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یادآوری4: در نظريه‌ي يادگيري سازنده‌گرايي عملكرد به معناي توانايي استفاده از دانش و مهارت‌هاي آموخته شده در موقعيت‌هاي زندگي يا مشابه با موقعيت‌هاي زندگي با هدف سازش با آن تعريف مي‌شود. ادامه مطلب...
یاد آوری 3 به جلو بنگریم در گذشته نمانیم
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یادآوری 3: به جلو بنگریم نه در گذشته بمانیم از آنجا که بارها و بارها اشاره شده که ارزشیابی کیفی توصیفی، الگویی مناسب و متناسب با ویژگی های عاطفی ، شخصیتی و .... کودکان دوره ابتدایی و هدف آن کمک به بهبود یادگیری و تحقق بهتر اهداف آموزشی و فراهم آوردن شواهد لازم برا ی تصمیم گیری در باره ارتقا دانش آموز است ؛ لذا به استناد مصوبه سیصد دهمین جلسه کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش به تاریخ 23/10/ 93در پایه اول تا ششم ابتدایی شیوه ارزشیابی به شکل کیفی – توصیفی در سال تحصیلی 95/94 و سال های بعد اجرا خواهد شد . بر این اساس گزارش پیشرفت تحصیلی - تربیتی ( کارنامه) نیز به شکل توصیف عملکرد در قالب دو فرم الف و ب خواهد بود . ادامه مطلب...
یاد آوری 2 ارزشیابی کیفی توصیفی چیست؟
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یادآوری 2: ارزشیابي کیفی - توصیفی چیست؟ ارزشیابي کیفی - توصیفی در آموزش‌وپرورش ايران، رویدادی خجسته و نوآورانه در حوزه‌ی تعليم و تربيت است که متناسب با شرایط زمان، در پی آن است که تحولات بنيادين و گسترده‌اي را در حوزه‌هاي متعدد جامعه، ايجاد نماید!. این نوع ارزشیابي، با ارائه‌ی الگويي کيفي، تلاش مي‌کند، برخلاف الگوهاي رايج ارزشیابي، به‌جاي نگاه کمی نگری، از طريق توجه به معيارهاي برنامه‌ی درسي و آموزشي، به عمق و کيفيت يادگيري دانش‌آموزان توجه کند و سپس تبيين و توصيفي از وضعيت آن‌ها، ارائه نماید. منظور از روش‌هاي توصيفي در ارزشیابي، توجه به رويكردي است كه در آن، معلم تغييرات و تحولات ایجادشده در دانش‌آموز را با فنون متفاوت بررسي كرده و به‌صورت مشروح بر اساس شاخص‌هاي پيشرفت و يا اهداف از پيش تعیین‌شده به اطلاع دانش‌آموز و والدين مي‌رساند. به‌عبارتی‌دیگر،... ادامه مطلب...
یاد آوری 1 هدف ارزشیابی
دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395
یادآوری 1: هدف ارزشیابی خدمت به آموزش است، نه در کمین نشستن برای غافلگیر کردن دانش‌آموز و محک زدن او با معیار آنچه «نمی‌داند». فرهنگ موفقیت را می‌توان با کاربرد روش صحیح در آموزش و ارزشیابی، بر فضای کلاس غالب کرد ادامه مطلب...

دسترسی سریع به

       

 

یادآوری

 نسخه جديد(1.29) نرم افزار تكميل فرم الف گزارش پيشرفت تحصيلي تربيتي ( كارنامه) مربوط به نوبت خرداد ماه 95در كانال
ارزشيابي كيفي – توصيفي دريافت نماييد .

اطلاعیه مهم :
آدرس :کانال ارزشیابی کیفی - توصیفی1395 - ویژه معلم و مدیر-
https://telegram.me/akt1395
آدرس : کانال دانش آموزان توصیفی1395- ویژه دانش آموزان -
https://telegram.me/tomorrw
آدرس :کانال خانواده و ارزشیابی کیفی توصیفی1395 - ویژه مادران و پدران -
https://telegram.me/Qualitative

همکاران محترم متوسطه دوره اول حتما آخرین تغییرات در نگارش 8.4 را مطالعه فرمایید.

آخرین نگارش متوسطه دوره اول 8.5 تاریخ ارسال 95/02/11

آخرین نگارش ابتدایی9.1 تاریخ ارسال 94/10/20

 همکاران محترم کنترل مشخصات دانش آموزان وارد شده در سیستم دانش آموزی با سناد را حتما انجام دهید.

Vinaora Visitors Counter

1003831
امروز
دیروز
هفته جاری
سال جاری
ماه جاری
ماه گذشته
آمار کل
1158
1271
8600
486632
7474
36107
1003831

Your IP: 54.145.52.74
Server Time: 2016-05-06 20:30:29

حاضرین در سایت

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

اطلاعیه های مهم

 

موارد اصلاحيه در نگارش  8.4.0.0متوسطه اول14 / 01 / 1395

 

در اين نگارش اصلاحاتي بصورت زير در سيستم صورت گرفته است:

 

الفبنا بر اوامر نماينده دفتر آموزش راهنمايي در جلسه منعقده در دفتر فن آوری اطلاعات و عليرغم اصرار ما بر عدم انجام اين کار در اين نگارش کارنامه پايان سال تحصيلي معمولي بدون ضريب از سيستم حذف گرديد .

 

بدر همين جلسه اصرار شد که اعمال تبصره در کارنامه هاي صادره در خردادماه در مدارس که بصورت اتوماتيک توسط سيستم انجام مي گرفت از سيستم مدرسه حذف شود و انجام آن فقط منوط به اجازه اولياء دانش آموزان گردد . در صورتيکه تبصره از کارنامه خرداد دانش آموز حذف شود در اغلب موارد قاعدتا نه مسئولين مدرسه و نه اولياء دانش آموز هيچ اطلاعي از اين که دانش آموز طبق آيين نامه مجاز به استفاده از اين تبصره در خرداد ماه مي باشد نخواهند داشت و لذا اين مسئله به ضرر آنها تمام خواهد شد. با اين حال چون توضيحات ارائه شده موثر واقع نشد و از طرفي چون در سيستم روشي براي اخذ مجوز از ولي دانش آموز وجود ندارد لذا فعلا در کارنامه هاي صادره در خرداد ماه در سيستم مدرسه اي در صورت استفاده از تبصره يک پيغام مناسب در زير کارنامه به ولي دانش آموز داده شده است که در صورت تمايل ميتواند از مدرسه تقاضا کند که اين تبصره از کارنامه دانش آموز او حذف شود. اين کار به اين معني است که دانش آموز موظف است تا در نوبت شهريور ماه مجددا اين دروس را بصورت تجديدي امتحان دهد .

 

جوضعيت "وقفه تحصيلي" به کارنامه هاي ساليانه صادره توسط سيستم اضافه شد . اين در صورتي است که تمامي نمرات نوبت دوم دانش آموز معادل غيبت موجه ثبت شده باشد .

 

 


 همکاران محترم کلیه مقاطع: بعد از مدتی وقتی  Helperبرنامه مدرسه رااجرا می کنید علی رغم اینکه کد را صحیح وارد می کنید، ولی با پیام خطای (نادرست بودن کد مدرسه یا ناشناخته بودن مدرسه) مواجه می شوید. برای رفع این خطا کافی است این فایل را دانلود کرده و دوبار روی آن کلیک کنید. فایل را از اینجا دریافت کنید


 هلپر ابتدایی برای کد های جدید (شهریور 94)


 یاد آوری:

دانش آموزان دوره ابتدایی که در خرداد ماه  سطح دست یابی نیاز به آموزش و تلاش بیشتر در کارنامه خرداد آن‌ها درج می شود ، نیاز به افزایش طول دوره تحصیلی  را دارند؛ این قبیل دانش آموزان  فرصت دارد تا 15 شهریورسطح دستیابی خود را تغییر دهند .
ضمن اینکه بر اساس مصوبه جدید شورای عالی آموزش و پرورش در صورتی که دانش آموزی  در دو درس فارسی و ریاضی به صورت همزمان تا 15  شهریور ماه  نتواند  یکی از سطوح خیلی خوب، خوب و یا قابل قبول را کسب کند، در آن سال، نیاز به افزایش طول دوره تحصیل به قدر یک سال تحصیلی دیگر را دارد ؛به عبارتی این گروه از دانش آموزان تکرار پایه خواهند داشت ؛این وضعیت چنانچه بیش از دو درس  در  سایر  دروس باشد با نظر شورای مدرسه تعیین تکلیف خواهند شد .


کامپیوتر و مدرسه

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده